מתי ניתן לקבל אישור להחזקת נשק?

במדינת ישראל, אישור להחזקת נשק הוא דבר לא מובן מאליו בכלל, כאשר התהליך הנדרש על מנת להוציא ולהנפיק רישיון נשק הינו תהליך מורכב, ארוך, ופולשני. על אף המצב הקשה במדינה מבחינה ביטחונית, כאשר כולם מודעים לכך שיש כיום צורך ממשי להגנה עצמית על עצמנו, צורך להתרעה, ועוד, החוק במדינה עדיין לא מאפשר לכל מי שמעוניין בכך את האישור להחזיק ולשאת כלי נשק במדינת ישראל. בשפה החוקתית למשל, ניתן לראות כי החוק במדינת ישראל מדבר על כך שהזכות לשאת ולהחזיק נשק הינה זכות מותנית, זאת כאשר במדינות אחרות, כגון ארצות הברית, הזכות על פי החוק להחזקת נשק הינה מוקנית. המטרה בצורה החוקתית הזו כפי שנהוג במדינת ישראל הינה למנוע הגעה למצבים ולמקרים בהם האצבע על ההדק הייתה קלה מידי.

אך למרות זאת, במידה וישנו צורך ממשי להוצאת רישיון נשק, מדובר בסוגייה אכן אפשרית וכדאית במדינת ישראל. עובדה זו הובילה לכך שכיום ישנם מעל ל200 אלף תושבים או אזרחים במדינת ישראל אשר מחזיקים בידיים שלהם רישיון פרטי אשר מקנה להם את הזכות לשאת ולהשתמש בכלי נשק. מבין האנשים במדינת ישראל אשר מחזיקים ברישיון לנשיאת נשק ניתן למצוא – עובדים במשרדי ממשלה, חברות אבטחה ושמירה פרטיות, אנשים פרטיים, וכיוצא בזאת. באתר האינטרנט של עורך דין איתמר צור תוכלו לקרוא מידע נוסף על הנושא.

מי רשאי לקבל אישור להחזקת נשק במדינת ישראל?

על פי החוק הקיים במדינת ישראל לכלי הירייה, ישנם חוקים ברורים וקבועים לקבלת רישיון להחזקת אקדח או לנשיאה של כלי נשק מכל סוג שהוא. קודם כל בן אדן אשר מעמיד בקשה לנשיאת כלי נשק במדינת ישראל חייב להיות אזרח המדינה או תושב קבוע במדינת ישראל לפחות למשך זאת של 3 שנים. על הבן אדם אשר מגיש בקשה לאישור נשיאת כלי נשק להיות לפחות בגיל 27, או בגיל 21 כאשר הוא סיים שירות צבאי או שירות לאומי במדינת ישראל.

תנאי נוסף לכשירותו ועמידתו של בן אדם בתקן הכתוב לנשיאת כלי נשק – להיות כשיר מבחינת משטרת ישראל ובנוסף מבחינה רפואית להחזקה ונשיאה של כלי נשק, זאת בהתאם להגדרות והתקנות השונות אשר קבועים על ידי משטרת ישראל ועל ידי משרד הבריאות בהתאמה. יתר על כך, אדם אשר מבקש להנפיק אישור לנשיאת כלי נשק במדינת ישראל צריך לעמוד ולקיים לפחות קריטריון אחד תוך הרשימה הבאה של קריטריונים:

  • האדם שמבקש אישור לנשיאת כלי נשק משרת בצורה סדירה או קבועה בכוחות הביטחון
  • אותו אדם גר או עובד ביישוב או מקום במדינת ישראל אשר מעמיד אותו בזכות לנשיאת כלי נשק, זאת גם על פי הגדרה של המשטרה.
  • חקלאי פעיל בעל זכות מוכחת לנשיאת כלי נשק
  • אדם אשר קיבל המלצה פרטנית של משטרת ישראל
  • אדם בעל עבר בטחוני בכוחות הבטחון של ישראל.

מה הפרוצדורה של הוצאת רישיון נשק?

למעשה, מדובר בתהליך די ארוך עם לא מעט בירוקרטיות. על האדם שמעוניין להוציא רישיון למלא מסמכים רבים כמו הצהרת בריאות שחתומה על ידי רופא משפחה. יש לצלם תעודת זהות וספח, להזמין את כל האישורים הנדרשים דרך האתר של צבא הגנה לישראל. בנוסף, יש להוציא אישור על שירות צבאי או לאומי, להיכנס למערכות ההזדהות הממשלתית ולשלם את האגרה. יש למלא ולהגיש את הבקשה לאחר שנכנסים למערכת ההזדהות הממשלתית ולמלא את כל הטפסים. לאחר מכן תיבחן הזכאות שלכם.

שיתוף:

Twitter
Telegram
WhatsApp
נגישות